Vår skola

MTH – utbildning med fokus på Motivation-Teknik-Hälsa är i Hudiksvall för elever i åk 4-9 är  Microsoft Showcase Skola.
Se inspirationsfilmen:

 

Skolan har en helhetssyn på hälsa och lärande. Eleverna ges goda förutsättningar att utvecklas till mogna, självsäkra människor så att de har modet att möta världen med ett nyfiket sinne.

Skolan värnar om att skapa en trygg miljö och respektera allas lika värde genom hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 

Plan mot diskriminering

 

 

 

 

RÖRELSE OCH TEKNIK

Rörelse och teknik stimulerar elevernas lärande.

Möjlighet till rörelse varje dag – aktiviteter som promenader, olika idrotter, lekar och spel både under lektionstid och i samband med pauser mellan arbetspass. Skolan kommer att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda fysiska aktiviteter i samarbete med idrottsföreningar för att  elever ska ges möjlighet till fördjupning inom en idrott eller att prova på en ny aktivitet.

Teknik och digitala kunskaper på schemat en självklarhet i det moderna lärandet. Digital teknik kommer att integreras i alla ämnen och förutsättningar ska ges för att utveckla digitalkompetens.

RUM SOM VÄCKER NYFIKENHET

I skolans lärmiljö utvecklar eleverna sitt lärande i kreativa lärprocesser. De ges möjlighet att utveckla sina idéer i skolans arbetssätt. Lärmiljön präglas också av att ta ansvar för sitt lärande och utveckling, det med stöd av digitalteknik, hälsofrämjande arbete och coachade förhållningssätt.

Skolan som väcker nyfikenhet!

Skolan som låter teknik och rörelse ta lika stor plats som i samhället !
Genom att erbjuda en skola som utvecklas i takt med tiden och som möter framtidens krav och förväntningar, där nyfikenhet, kreativitet och lust att lära ses viktiga faktorer i elevernas utveckling och lärande.