Vår skola

MTH – utbildning står för Motivation-Teknik-Hälsa är en grundskola åk 4-9 i Hudiksvall en Microsoft Showcase Skola som ingår i ett globalt nätverk med fokus på utveckling och lärande.
Se inspirationsfilmen:

 

Skolan har en helhetssyn på hälsa och lärande. Eleverna ges goda förutsättningar att utvecklas till mogna, självsäkra människor så att de har modet att möta världen med ett nyfiket sinne.

Skolan värnar om att skapa en trygg miljö och respektera allas lika värde genom hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 

Plan mot diskriminering

 

 

 

 

RÖRELSE OCH TEKNIK

Vi erbjuder rörelse varje dag, aktiviteter som promenader, olika idrotter, lekar och spel både under lektionstid och i samband med pauser mellan arbetspass.

Vi har en egen idrottsförening – MTH Skol IF.

Alla elever har tillgång till en egen dator av hög kvalitet. Digital teknik integreras i alla ämnen och förutsättningar ges för att utveckla digitalkompetens.

RUM SOM VÄCKER NYFIKENHET

I skolans lärmiljö utvecklar eleverna sitt lärande på ett helt nytt sätt.  Miljön präglas av att ta ansvar för sitt lärande och utveckling, med stöd av digitalteknik, hälsofrämjande arbete och coachade förhållningssätt. Skolans uppdrag handlar om att lära nu och för framtiden. 

Skolan som väcker nyfikenhet!

Skolan som låter teknik och rörelse ta lika stor plats som i samhället !
Genom att erbjuda en skola som utvecklas i takt med tiden och som möter framtidens krav och förväntningar, där nyfikenhet, kreativitet och lust att lära ses viktiga faktorer i elevernas utveckling och lärande.