Din ansökan

Tycker du som förälder att skolan är viktig ?  Vill du att ditt barn ska möta skickliga och engagerade lärare?  Söker ni en skola där rörelse, digitala kunskaper finns på schemat? Vill du att ditt barn under skoltid ges möjlighet att utöva sin idrott eller prova på en ny aktivitet i samarbete med idrottsföreningar? Tveka inte! Det finns fortfarande några platser kvar läsåret 2018/2019.

Detta är ett meddelande när det är skickat.

Information om eleven

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2